Linki

Producent ogniw fotowoltaicznych, projektant i wykonawca instalacji

http://www.solenita.pl/index.php/pl/

Arcadia Soft - oprogramowanie dla architektury i budownictwa

www.arcadiasoft.pl/

Współpraca

Nasza kadra:

Marek Ciastoch - właściciel CFI Partner, prawnik i działacz samorządowy, w latach 1994 -1998 Prezydent Zamościa, były Kanclerz WSZH-E w Zamościu, ekspert z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów gospodarki odpadami z uwzględnieniem prawnego i ekonomicznego podejścia, trener i wykładowca w projektach z zakresu audytów energetycznych , doradca w zarządzaniu firmami. 

Marzena Ciastoch - Radca prawny. W 2002r. ukończyła  Wydział Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Od 2008r. trener/wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych medycznych.

dr Alina Kowalczyk Jusko -  adiunkt w Katadrze Produkcji Roslinnej i Agrobiznesu Uniwersytytetu Rolniczego w Lublinie, prowadzenie doświadczeń i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Autorka bądź współautorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnych, dotyczących ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Aleksandra Król - doktorantka oraz pracownik  Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Fizycznych i technologicznych właściwości Agromateriałow w Lublinie, autorka wielu publikacji zakresu odnawialnych źródeł energii.

Paweł Sakłak - audytor energetyczny z dużym doświadczeniem, trenber i wykładowca z zakresu audytu energetycznego oraz certyfikacji bydunków , autor planów gospodarki niskoemisyjnej

Anna Woroszyńska - audytor energetyczny , trener i wykładowca lubelskich uczelni wyższych, autorka publikacji z tego zakresu oraz zarządzania energią. 

Piotr Zaleszczyk - Audytor Energetyczny uprawnienia potwierdzone egzaminem ministerialnym (2009 r)., trener i wykładowca za zakresu audytu energetycznego oraz certyfikacji budynków 

Zapraszamy do współpracy ekspertów z zakresu:

  • Zarządzanie,
  • Zagadnienia prawne związane z gospodarowaniem odpadami
  • Zarządzanie Systemami Jakości
  • Audyt Energetyczny
  • Audyt Efektywności Energetycznej ( poprawa efektywności energetycznej - białe certyfikaty ) 
  • EBCL

Jeśli jesteś profesjonalistą w jednym z powyższych zakresów skontaktuj się z nami przesyłając swoją aplikację na adres e-mail: biuro[at]cfipartner.pl